31-03-2022

Het bestuur van het Plassenschap heeft op 24 maart besloten om per direct 435m oever langs de oostzijde van recreatieterrein de Strook te vervangen en de zwemtrappen te vernieuwen. Zo blijft dit een veilige en aantrekkelijke zwemlocatie bij de Loosdrechtse Plassen.

De werkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden bij recreatieterrein de Strook zijn een gevolg van de februaristormen, die zorgden voor afkalving van de oever en gaten en verzakkingen achter de beschoeiing. Zonder direct ingrijpen zou deze locatie moeten worden gesloten voor publiek. De vervanging van de beschoeiing van het middengedeelte van de Strook staat op de planning voor 2023 en die van het westelijke deel voor 2024.

Eiland Meent
Afgelopen winter is op Eiland Meent de beschoeiing vervangen en zijn tegelijkertijd duikers in de havenkom aangelegd ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit. De duikers zorgen voor een betere doorstroming waarmee naar verwachting het probleem van de zwemwaterkwaliteit bij het strand van eiland Meent tot het verleden behoort. De havenkom blijft afgesloten voor kajuitboten zodat zogenoemde onderwatertoiletten niet voor vervuiling kunnen zorgen. De kioskhouder heeft de kiosk van binnen en buiten gerenoveerd.

’s-Gravelandsevaart-zuid en Muyeveldsevaart
Afgelopen winter liet het Plassenschap ook de beschoeiing langs de oevers van de ’s-Gravelandsevaart-zuid al vervangen. In het najaar volgt de beschoeiing van de Muyeveldsevaart. Met alle genoemde nieuwe investeringen zijn de achterstanden grotendeels weggewerkt. Deze waren ontstaan door oponthoud in de vergunningverlening als gevolg van de landelijke stikstofproblematiek.