Henschotermeer

Rechtsopvolging voorzieningen recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is per 1 januari 2018 opgeheven. Het bestuur van het recreatieschap heeft sinds het besluit tot opheffing in 2014 voor iedere voorziening gezocht naar een rechtsopvolger. Uitgangspunten bij de ontmanteling waren het borgen van de publieke toegankelijkheid, de kwaliteit, de continuïteit van de voorziening en waar mogelijk het stimuleren van vraaggerichte ontwikkelingen.

Het Henschotermeer is eigendom van landgoed Den Treek-Henschoten. De huurovereenkomst tussen het recreatieschap en het landgoed is per 1 januari 2018 opgezegd. Vanaf 1 januari heeft de familie Van de Lagemaat de exploitatie van het Henschotermeer op zich genomen.

Voor meer informatie: www.henschotermeer.nl of 033-2862919.