29-05-2018

Vooral jeugdige watersporters niet bewust van veilig varen

LOOSDRECHT – Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Recreatie Midden-Nederland hebben in de afgelopen dagen extra controles uitgevoerd bij watersporters op de Loosdrechtse Plassen.

Er werd onder andere gecontroleerd op vaarsnelheid, snelvaarontheffingen, vaarbewijzen en registratiebewijzen van motorvaartuigen. Bij slechts een kwart van de gecontroleerde vaartuigen bleek alles helemaal in orde en volgens de regels. Er werden meer dan twintig waarschuwingen uitgedeeld en één proces verbaal uitgeschreven. Met name jeugdige watersporters werden regelmatig betrapt op te snel varen en het veroorzaken van overlast voor andere recreanten.

Veilig watersporten zonder overlast

De Loosdrechtse Plassen zijn een populair watersportgebied. Voor de veiligheid van recreanten op en aan het water, heeft Plassenschap Loosdrecht e.o. een »verordening opgesteld met regels, die gelden voor dit gebied. Daarnaast gelden ook de regels en voorschriften voor de watersport, vanuit de landelijke wetgeving, zoals registratieverplichting voor bepaalde motorvaartuigen.

Niet alle watersporters zijn op de hoogte van de regels of houden zich daar aan. Bij gemeente en recreatieschap komen regelmatig klachten binnen over te snel varende motorboten, luidruchtige jongeren en onveilige situaties, veroorzaakt door watersporters. BOA’s en politie voeren dan ook regelmatig controles uit en spreken overtreders aan op hun vaargedrag. Jeugdige watersporters, die in de fout gaan, krijgen in eerste instantie een waarschuwingsbrief mee voor hun ouders. Eventuele overtredingen daarna worden direct beboet.