11-04-2022

Recreatieschap Stichtse Groenlanden zoekt een enthousiaste ondernemer die met een pop up horecavoorziening recreatieterrein De Leyen dit jaar extra aantrekkelijk maakt. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling voor 25 april kenbaar maken. 

Het bosrijke recreatiegebied De Leyen ligt net buiten de bebouwde kom van Bilthoven. Met een kleinschalige eigentijdse horecavoorziening wil het recreatieschap de kwaliteit verhogen en de verblijfsduur van bezoekers verlengen.

Huidige situatie
Bezoekers komen er nu vooral om in alle rust te genieten van de omgeving op een van de bankjes, te picknicken of de hond uit te laten. Kinderen kunnen er hutten bouwen of spelen bij de diverse natuurlijke speeltoestellen. Wandelaars of fietsers gebruiken het terrein als start- of rustpunt voor een tocht door de omgeving. De wc en kiosk die er nu staan, verkeren in slechte staat en zijn vanwege veiligheid gesloten. De parkeerplaats biedt plek aan 50 auto’s.

Passende invulling
In afwachting van de definitieve planvorming voor het gebied is voor 2022 een mobiele pop-up horeca voor De Leyen mogelijk op basis van een onderhuurovereenkomst met een exploitant. Deze dient rekening te houden met de inpasbaarheid binnen het gebied en de geldende wet- en regelgeving, waaronder de plaatselijke verordening. De ondernemer die het beste scoort op de criteria prijs, gezond eigentijds aanbod passend bij de locatie en aanwezigheid kan nog dit voorjaar starten. Ondernemers kunnen zich tot 25 april melden via info@recreatiemiddennederland.nl.

Partijen en planning
Stichting Het Utrechts Landschap (UL) is grondeigenaar van De Leyen, Recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert het gebied op basis van een huurovereenkomst met Het Utrechts Landschap. Onder voorbehoud van nadere afstemming met de gemeente De Bilt en UL is het streven om de onderhuurovereenkomst tussen het recreatieschap en de exploitant op 1 mei 2022 te laten ingaan.