04-07-2019

In de Westelijke Drecht is de hieronder afgebeelde kajuitboot met de naam Kleine Beer aangetroffen. Om gevaar en hinder voor de scheepvaart te voorkomen is het vaartuig door het Plassenschap verwijderd en onder de wrakkenwet geplaatst. De eigenaar van deze boot kan tot uiterlijk 22 juli 2019 contact opnemen met het Plassenschap Loosdrecht e.o. Ook indien u de eigenaar van deze boot kent of indien u weet waar deze boot vandaan komt kunt u dit tot uiterlijk 22 juli 2019 doorgeven aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. Het vaartuig kan aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven na vergoeding van de opruimkosten.

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is bereikbaar via
telefoonnummer: 030-2974000
e-mail: info@recreatiemiddennederland.nl

Als niemand zich meldt, kan het vaartuig na 22 juli worden vernietigd/verkocht/weggegeven.