De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

Gebiedsakkoord

21 partijen hebben op 6 december 2017 hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het is de start voor verschillende projecten die het gebied toekomstbestendig gaan maken. Hiervoor investeren de ondertekenaars ruim 77 miljoen euro.

De maatregelen uit het gebiedsakkoord bestaan onder meer uit baggeren in de Loosdrechtse Plassen. Hierbij wordt de bagger gebruikt voor het herstellen van legakkers en het aanleggen van nieuw nat rietland. Andere maatregelen zijn het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. De projecten uit het gebiedsakkoord worden na ondertekening uitgewerkt. Bij de uitwerking is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken.

Voor meer informatie, kijk op de website »Oostelijke Vechtplassen.

Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen

Wat maakt dít gebied Iconisch? Als verlengde van het Gebiedsakkoord van de Oostelijke Vechtplassen zijn alle architecten & ontwerpers, bewoners & gebruikers van het gebied en leerlingen & studenten uitgedaagd om op zoek te gaan naar hét nieuwe icoon van dit prachtige vrijetijdslandschap van de Loosdrechtse Plassen.

Deze ideeën prijsvraag vraagt om een icoon waar mensen kunnen recreëren, genieten van de natuur en tegelijkertijd wellicht ook iets kunnen leren. En, van groot belang, wat een impuls geeft voor de recreatieondernemers in het gebied!

Voor meer informatie, kijk op de website »Icoon Oostelijke Vechtplassen.