29-01-2018

De plas van het recreatieterrein Honswijkerplas in de uiterwaarden langs de Lek wordt momenteel een dam aangelegd tussen het zuidelijke en noordelijke deel van het terrein. Deze grond is afkomstig uit de bouwput van de 3e sluiskolk van Beatrixsluis.
Voor de komst van de kunstmest zijn deze voormalige landbouwgronden bemest met het zg. toemaakdek (een mengsel van bagger, zand, stalmest en stadsvuil). In dit stadsvuil zaten ook materialen die niet verteerd zijn zoals puinresten, pijpenkopjes, stukjes aardewerk en glas. Het glas was toen hét verpakkingsmateriaal, er was immers nog geen blik of plastic.
Bij het verwerken van de grond in de plas gaan deze oude flesjes drijven en spoelen samen met stukken drijfhout aan op het strand van de Honswijkerplas. De vaak vierkante flesjes vormen een tastbaar bericht uit verleden.

Aannemer Dekker ruimt het drijfhout, glas en andere materialen zorgvuldig op zodat het strand schoon blijft.