21-12-2022

Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft maandag 19 december  kinderboerderij Oortjespad overgedragen aan de initiatiefnemers van buitenplaats Kameryck. Het is een volgende stap in de ontwikkeling van het zogenaamde Oortjespad Plusplan.

Volgens dit plan gaan de nieuwe eigenaren van de kinderboerderij nieuwe recreatieve voorzieningen realiseren en tegelijkertijd de bestaande publieke voorzieningen, waaronder de plas Eend, in stand houden. Deze blijven gratis toegankelijk. Vanwege Corona is de uitvoering van het plan vertraagd, maar het krijgt met de eigendomsoverdracht van de kinderboerderij nu een nieuwe impuls.

In de overeenkomst is onder andere opgenomen dat de ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen gebruik maken van duurzame materialen en duurzame bouwmethoden.

De kinderboerderij is dagelijks geopend van 10:00 tot 16:00 uur; ook in de kerstvakantie.  Het adres is Oortjespad 3 in Kamerik.

Vertegenwoordigers van recreatieschap Stichtse Groenlanden en initiatiefnemers Buitenplaats Kameryck ondertekenen de overeenkomst.