14-08-2020

De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag kunt zien waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht.
Met de monitor, een pilotproject, willen we bijdragen aan de spreiding van het bezoek aan onze provincie, zodat we er ook in deze veranderde omstandigheden verantwoord met elkaar op uit kunnen.

De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele informatie op de kaart komt van lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders.

>> Druktemonitor Utrecht.nl