21-03-2019

Diverse fiets- en wandelpaden zijn afgesloten vanwege het jaarlijkse onderhoud. Het gaat om de volgende paden:

Houtkade, Recreatieschap Stichtse groenlanden
Door verzakkingen in de ondergrond van de Houtkade zijn er kuilen en geulen in de verhardingen ontstaan. Hierdoor blijft water op het pad staan en wordt de half verharding zacht en modderig. Recreatie Midden-Nederland gaat hier wat aan doen. We gaan de half verharding aanvullen en rond afwerken zodat het water naar de berm zal stromen. Naar verwachting blijft er dan minder water op het pad staan en ontstaat er minder snel spoorvorming.
Voor een goed resultaat is het van belang dat er geen belasting op het pad is direct na het aanbrengen van de half verharding. Het pad zal dan ook afgesloten zijn voor alle verkeer van 18 maart 7:00 uur tot 29 maart 16:00 uur.

Boswal, Plassenschap Loosdrechtse
Het kleischelpenpad is enkele jaren geleden aangebracht en is toe aan een onderhoudsbeurt. Het pad wordt aangevuld met fijn granietsteen granulaat. Voor een goed resultaat is het van belang dat er geen belasting op het pad is direct na het aanbrengen van de half verharding. Het pad zal dan ook afgesloten zijn voor alle verkeer van 25 maart 7:00 uur tot 2 april 16:00 uur.

Bosdijk, Plassenschap Loosdrechtse
De grote parkeerplaatsen hebben schade langs de randen van het asfalt bij de overgang van asfalt naar puinverharding. Doordat de puinverharding inklinkt en wegspoelt ontstaan er gaten. Hierdoor worden de randen van het asfaltwegdek stuk gereden. Recreatie Midden-Nederland wil de randen herstellen en de puinverharding aanvullen zodat er binnen het seizoen weer goed gebruik van kan worden gemaakt.
Ook de kleine parkeerplaats nabij fietspad Uitweg van Portengen wordt duurzaam hersteld en de kruising op het schelpenpad wordt uitgenomen en opnieuw aangebracht.
De werkzaamheden op de Bosdijk zijn gepland in de periode 18 maart tot 5 april. De inritten en 3 parkeerplaatsen worden gefaseerd afgesloten en uitgevoerd. Op locatie wordt met borden aangegeven waar wel en waar niet kan worden gerecreëerd.