20-11-2020

Reorganisatie momenteel belangrijker dan ontwikkeling recreatief aanbod

UTRECHT – De directeur van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN), Paul Kotvis, heeft het bestuur van deze organisatie te kennen gegeven dat hij per 1 januari 2021 afscheid wil nemen. Kotvis werd in 2018 aangesteld als directeur van RMN, met de ambitie om de recreatieterreinen van de opdrachtgevers recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. verder te ontwikkelen. RMN zorgt voor ontwikkeling, beheer, onderhoud en toezicht van onder andere de recreatieterreinen van deze recreatieschappen.

Aandacht voor organisatie en bedrijfsvoering

De recreatieschappen en provincies Utrecht en Noord Holland laten momenteel onderzoeken of de huidige organisatievorm van de schappen en de constructie van één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie wel de meest efficiënte manier is om het werk te organiseren. De aandacht ligt daardoor vooral bij de organisatie en bedrijfsvoering en minder bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig recreatief aanbod in de regio. Kotvis heeft aangegeven dat hij dat onvoldoende vindt passen bij zijn eigen belangstelling en ambities. “Het is een intensieve periode geweest en RMN en de beide schappen staan aan de vooravond van een belangrijke keuze voor de toekomst van de organisaties. Voor mij is dit het juiste moment om er uit te stappen en mij te bezinnen op iets anders. Ik gun de medewerkers, opdrachtgevers, deelnemende gemeenten en provincies een succesvolle reorganisatie en vertrouwen in de toekomst. Het is prachtig werk in een prachtige regio en het is logisch dat je zorgvuldig zoekt naar de best passende manier om dat ook zo efficiënt mogelijk te organiseren.” Het bestuur van RMN is momenteel in gesprek met een kandidaat om aan te stellen als nieuwe directeur.

Verschillende toekomstscenario’s

Begin dit jaar is een extern onderzoeksbureau gevraagd om het onderzoek naar een andere organisatievorm uit te voeren. De bevindingen zijn in het rapport ‘RMN in Transitie’ weergegeven en er zijn verschillende toekomstscenario’s geschetst, die in de afgelopen zomer verder zijn uitgewerkt. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels met de schapsbesturen, gemeenten en provincies besproken. In december nemen de recreatieschappen een besluit of zij als organisatie willen blijven bestaan en op welke manier de uitvoerende taken en werkzaamheden het beste georganiseerd kunnen worden. Het komend jaar wordt de transitie naar de nieuwe organisatievorm doorgevoerd, terwijl de taken en werkzaamheden van RMN op het huidige niveau worden voortgezet.

Achtergrondinformatie

RMN is de uitvoeringsorganisatie van recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor Routebureau Utrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De werkzaamheden omvatten het ontwikkeling, beheer, onderhoud en toezicht van diverse recreatieterreinen met een areaal van 1.700 ha., inclusief voorzieningen, paden, routes, waterwegen en sluizen in de provincie Utrecht en deels in Noord-Holland. Bij de twee recreatieschappen zijn in totaal 13 gemeenten en de Provincies Utrecht en Noord-Holland betrokken. Er werken circa 65 mensen bij RMN.