De Leyen

Het recreatieterrein wordt gebruikt als route(start)punt en eindbestemming. Recreanten parkeren hun auto op het terrein en starten vandaar uit wandelingen en fietstochten in de omgeving. Andere recreanten gebruiken het terrein als rustpunt tijdens hun wandeling, buitenrit te paard of fietstocht. Ook wordt het terrein vanuit de omliggende woonwijken gebruikt om de hond uit te laten of voor het maken van een ommetje. Daarnaast heeft het terrein een dagrecreatieve verblijfsfunctie, het is een plek om te picknicken, lekker te luieren of om hutten te bouwen en te spelen bij de diverse speeltoestellen.
Tenslotte verhuurt het recreatieschap het terrein voor het houden van diverse openluchtevenementen.

In verband met de herontwikkeling van het gebied zijn de wc en kiosk gesloten.

Aan de rand van het terrein bevindt zich een “verloren kerkhof”, een cultuurhistorisch monument ter nagedachtenis aan de hier begraven zwervers en aan de onderduikers uit WOII.

Recreatieschap Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeente  De Bilt
Oppervlakte
Kenmerken Parkeerterrein
Toiletgebouw
Zandplaat
Speelvoorzieningen
Kiosk
Picknicktafels
Activiteiten Wandelen
Fietsen
Picknicken