De Nederlandse Corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Als dit lukt, kunnen we stap voor stap meer ruimte creëren in de anderhalvemetersamenleving.

Deze aanpak en maatregelen hebben ook consequenties voor het recreatieaanbod en recreatieve voorzieningen van Recreatie Midden-Nederland. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet. Waar nodig verwijzen wij door naar andere relevante bronnen.

Deze pagina proberen wij zo actueel en volledig mogelijk te houden. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webste, welke wij hebben opgesteld op basis van wat de (rijks)overheid en andere relevante instanties publiceren. Recreatie Midden-Nederland is niet aansprakelijk voor deze informatie en verwijst hierbij naar de (rijks)overheid.

Mocht u zelf twijfelen over een advies of heeft u vragen over (lokale) Corona-maatregelen, bijvoorbeeld sluiting van recreatieterreinen of -voorzieningen, neemt u dan contact op met het bevoegd gezag/de burgemeester in uw gemeente.

Voor meer en actuele informatie over het Coronavirus, raadpleeg de volgende websites: