De maatregelen tijdens de Coronacrisis betekenen dat het samenkomen van mensen op alle buitensportbedrijven, dagrecreatiebedrijven, groepsaccommodaties, zeilscholen niet mogelijk is tot 1 september. Voor watersport en recreatie betekenen de maatregelen dat campings en bungalowparken, jachthavens, jachtservicebedrijven, bootverhuurders en watersportdetailhandel onder strikte voorwaarden open blijven.

Recreatie Midden-Nederland sluit zich aan bij de oproep van branchevereniging »HISWA-RECRON aan ondernemers, om gehoor te geven aan de maatschappelijke en morele oproep om activiteiten tot een minimum te beperken.

Protocol voor recreatieondernemer/exploitanten

Indien uw bedrijf open mag blijven, dient u niet alleen de verantwoordelijkheid te nemen op het terrein, maar ook zoveel mogelijk te sturen op de uitstroom naar de “openbare” ruimte. Daarnaast loopt uw bedrijf risico op eventuele boetes of sluiting bij het onvoldoende naleven van de maatregelen.

Houd de volgende bepalingen aan:

 1. Hygiëneregels hangen bij de ingang(en) van de locaties en worden herhaald.
 2. Tijdelijke voorzieningen zoals speeltoestellen worden niet geplaatst, reeds aanwezige kunnen gebruikt worden, daarmee worden geen nieuwe potentiële bronnen toegevoegd.
 3. Regels voor bezoekers staan op de website (homepage of pop-up) als die er is.
 4. Zorg dat iedereen overal en op ieder moment 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routing en zonering (in tijd en ruimte).
 5. Sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zolang dit op grond van de noodverordeningen noodzakelijk is.
 6. Zorg ook dat eigen werknemers of vrijwillige toezichthouders zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden, noodgevallen uitgezonderd dan. Dus indien mogelijk niet samen in een voertuig, vaartuig, reddingspost of wachttoren als daar geen anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.
 7. Zorg voor medewerkers waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
 8. Stel een corona verantwoordelijke aan (bij voorkeur gemeentelijk contactpersoon). Deze persoon treedt ook in contact met de veiligheidsregio indien nodig.
 9. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse sub locaties moet worden uitgevoerd. De locaties zullen namelijk de eigen aandachts-/knelpunten hebben.
 10. Mocht de toeloop op de locaties te groot worden dan moet er direct ingegrepen worden door bijvoorbeeld parkeerplaatsen, toegangswegen en locaties te sluiten. De coördinerende rol in dit geheel ligt bij de Corona verantwoordelijke zoals genoemd in punt 8. Hiervoor moeten op voorhand duidelijke afspraken gemaakt worden met gemeentes, waterschappen en veiligheidsregio’s.
 11. Per locatie moet er een lijst met contactpersonen beschikbaar zijn voor de toezichthouders wie zij (ook in het weekend) kunnen bellen bij de provincies, gemeentes, politie, waterschappen, handhavende instanties en veiligheidsregio’s mocht het ergens te druk worden en extra maatregelen of communicatie nodig is.
 12. Als er updates komen op de afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.
 13. Blijf in dialoog met de burgemeester, veiligheidsregio, politie over relevante zaken en ontwikkelingen.

Protocol voor medewerkers en (vrijwillige) toezichthouders

Om de veiligheid van de recreanten maar zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een adequate training van het personeel van groot belang. Zorg daarom voordat het drukker gaat worden op de recreatielocaties voor een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de locatie.

Houd de volgende bepalingen aan:

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 4. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 5. Voorkom fysiek contact.
 6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 7. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken en na het aanraken van objecten die ook door de gasten worden aangeraakt.
 8. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
 9. Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Bij voorkeur desinfecteren voor gebruik.

Informatie voor ondernemers

Meer informatie over de Corona-maatregelen en de gevolgen voor (recreatie)ondernemers vindt u hier: