Als extra voorzorgsmaatregel kunnen burgemeesters besluiten bepaalde recreatie- en natuurgebieden of parkeerplaatsen af te sluiten. Deze noodmaatregel wordt genomen op moment dat het door drukte niet meer mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Op de website van de betreffende gemeente/terreineigenaar wordt aangegeven om welke gebieden en locaties het gaat:

Waar zijn de minder drukke plekken?