22-08-2022

We beleven in Nederland een warme zomer en zeker de komende dagen belooft de temperatuur weer op te lopen. De kans op blauwalg in natuurwater neemt daartoe toe. De locaties die binnen de provincie Utrecht zijn aangewezen als officiële zwemwaterlocaties worden regelmatig gecontroleerd. Check voordat je gaat zwemmen de kwaliteit op www.zwemwater.nl. Let ook op de borden ter plekke.

In Nederland loopt het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode controleert de provincie Utrecht de officieel aangewezen zwemwaterlocaties.  Controle vindt plaats op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met water- en  strandbeheerders.

Waarschuwing of negatief zwemadvies
Tijdens het zwemseizoen worden bij officiële zwemplaatsen iedere twee weken watermonsters afgenomen. Als blijkt dat het ongezond of gevaarlijk is om in het water te zwemmen, stelt de provincie een waarschuwing of een negatief zwemadvies (zwemverbod) in. Via informatieborden ter plaatse en www.zwemwater.nl wordt dit bekend gemaakt. Zodra de waterkwaliteit weer voldoende is, wordt het zwemverbod of de waarschuwing ingetrokken.