12-03-2020

Op woensdag 11 maart heeft groep 8 van Wereldkidz, het Palet uit Maarssen in het kader van Boomfeestdag knotwilgen gesnoeid bij de grote plas van de Maarsseveense Plassen.

’t Palet kwam met 20 leerlingen naar de Maarsseveense plassen. Hier werden ze ontvangen door opzichter Theo van Schie en vakkracht Harry van Kranenbrug. Na een korte inleiding over het gebied kreeg de groep instructies over het snoeien en veilig werken van Harry.

De groep trof een mooie lente dag, het terrein was nog wel nat, maar de inzet was er niet minder om. Er werd enthousiast gezaagd en geknipt.
Als dank voor hun inzet ontvingen de leerlingen van de gemeente Stichtse Vecht een boekje over het herkennen van bomen en van het Recreatieschap een lavendelplant om thuis in de tuin te planten.

Boomfeestdag is een landelijk initiatief en wordt lokaal georganiseerd door de gemeente (in dit geval gemeente Stichtse Vecht) in samenwerking met terreineigenaren en vrijwilligersgroepen. Recreatieschap Stichtse Groenlanden werkt mee aan de Boomfeestdag door het beschikbaar stellen van een werklocatie, gereedschappen en begeleiding.