20-03-2020

Plassenschap Loosdrecht laat zwemwaterkwaliteit onderzoeken

Het bestuur van plassenschap Loosdrecht heeft Recreatie Midden-Nederland verzocht om te onderzoeken hoe de waterkwaliteit van het zwemgedeelte in de binnenhaven van eiland Meent verbeterd kan worden. Om het onderzoek niet te verstoren, is de binnenhaven van eiland Meent voor alle vaartuigen verboden toegang. Het verbod wordt ter plaatse aangeduid door middel van borden.

Negatief zwemadvies voor eiland Meent

In de afgelopen jaren is de zwemwaterkwaliteit rond het zwemgedeelte in de binnenhaven van het eiland verslechterd. De Provincie Noord Holland geeft een negatief zwemadvies voor het strandgedeelte op Meent. Uit meetgegevens blijkt dat de verontreiniging met name wordt veroorzaakt door de e.coli bacterie, wat duidt op menselijke uitwerpselen. Het vermoeden is, dat dit wordt veroorzaakt door de vele boten die met name ’s zomers aanmeren in de binnenhaven.

Doorvaart Meent voor alle vaartuigen verboden

Op advies van Recreatie Midden-Nederland heeft het plassenschap Loosdrecht besloten om de binnenhaven van Meent voor alle vaartuigen te verbieden. Vaartuigen kunnen nog wel aanleggen langs de buitenkant van het eiland op de daarvoor aangewezen plaatsen. Waternet zal in de komende maanden regelmatig metingen doen naar de zwemwaterkwaliteit in het zwemgedeelte van Meent. Recreatie Midden-Nederland zal na het zomerseizoen de meetresultaten evalueren. Uitgaande van deze evaluatie zoekt Recreatie Midden-Nederland naar een oplossing om de zwemwaterkwaliteit van Meent structureel te verbeteren.

Zie ook: »www.zwemwater.nl