Contact: »info@recreatiemiddennederland.nl

Voorzitter: Herman Geerdes

Plv. voorzitter: Freek Ossel

Secretaris: Paul Kotvis (Recreatie Midden-Nederland)

Namens Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Freek Ossel

Namens Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Herman Geerdes

Namens Provincie Utrecht

Marriëtte Pennarts-Pouw