Contact: »info@recreatiemiddennederland.nl

Voorzitter: Victor Molkenboer

Plv. voorzitter: Maarten van Dijk

Secretaris: Jitske Brand (Recreatie Midden-Nederland)

Namens Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Maarten van Dijk

Namens Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Victor Molkenboer

Namens Provincie Utrecht

Arne Schaddelee