Contact: »info@recreatiemiddennederland.nl

Voorzitter: Victor Molkenboer

Plv. voorzitter: Crys Larson

Secretaris: Paul Kotvis (Recreatie Midden-Nederland)

Namens Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Crys Larson

Namens Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Victor Molkenboer

Namens Provincie Utrecht

Arne Schaddelee