Contact: »info@recreatiemiddennederland.nl

Voorzitter: Victor Molkenboer

Plv. voorzitter: Arjan Wisseborn

Secretaris: Jitske Brand (Recreatie Midden-Nederland)

Namens Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Arjan Wisseborn

Namens Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Victor Molkenboer

Namens Provincie Utrecht

Arne Schaddelee