Bestuur

Contact: »info@recreatiemiddennederland.nl

Samenstelling Dagelijks Bestuur

(leden – plaatsvervangende leden)

Voorzitter: dhr. F. Ossel
plv. voorzitter: dhr. P.F. de Groene
Secretaris: mw. S. Stolwijk

Dhr. J.J. de Kloet – dhr. Th. Reijn
dhr. P.F. de Groene
dhr. K. Geldof
dhr. A. Tekin – dhr. J.H.M. Bond
mw. M. Pennarts

Samenstelling Plassenraad

Voorzitter: dhr. F. Ossel plv. voorzitter: dhr. P.F. de Groene
Secretaris: mw. S. Stolwijk

Gemeente Wijdemeren
dhr. F. Ossel – dhr. Th. Reijn
dhr. G. Zagt – dhr. H.J. Veldhuisen
dhr. N.W.M. Roosenschoon – mw. S. Vermeulen-Franssen
dhr. S. Poels
dhr. D. van Enk
dhr. J.J. de Kloet

Gemeente Stichtse Vecht
dhr. P.F. de Groene – mw. L.J. van Dort
dhr. P.G. Paul
Mw. W.M.M. Hoek – dhr. W. van Vossen

Gemeente Utrecht
dhr. K. Geldof
mw. L. van Hooijdonk

Provincie Utrecht
mw. M. Pennarts
dhr. W. Ubaghs

Provincie Noord-Holland
dhr. A. Tekin – dhr. J.H.M. Bond
mw. P.E. Kirch-Voors – mw. C. Weemhoff