06-04-2022

Op zaterdag 21 mei 2022 zal van 12.00 tot 23.00 uur in de Ruigenhoekse polder, dat onderdeel uitmaakt van het Noorderpark, de 12e editie van het Soenda festival plaatsvinden. Soenda festival is een elektronisch georiënteerd muziekfestival met een lokale, regionale, landelijke en internationale aantrekkingskracht, waar jaarlijks circa 18.000 bezoekers van 18+ op afkomen. Bezoekers komen voor de optredens van nationale en internationale artiesten. Het festival wordt afgesloten met een vuurwerkshow.

 

De op- en afbouw van het festival vindt plaats in de periode van maandag 9 mei t/m vrijdag 27 mei. Delen van de Ruigenhoekse polder zullen in deze periode minder goed bereikbaar zijn dan u gewend bent. In de periode na 27 mei kan het zijn dat er nog herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan het terrein.

Tijdens de op- en afbouw, evenals gedurende het Soenda festival, blijft een deel van de Ruigenhoekse polder beschikbaar voor fietsers en wandelaars. Welke gebieden dit precies zijn staat hieronder toegelicht en wordt weergegeven op plattegrond één.

 

  • In de perioden van maandag 9 mei t/m donderdag 12 mei en in de perioden van woensdag 25 mei t/m vrijdag 27 mei, worden voornamelijk werkzaamheden verricht t.b.v. de infrastructuur zoals rijplaten, bruggen en enkele tenten. Het kan daarbij voorkomen dat, voor uw en onze veiligheid, af en toe kleine delen van het park worden afgesloten. U kunt in die periode wel ten alle tijden passeren. Het hele park is dus nog beschikbaar.

 

  • Van vrijdag 13 mei t/m dinsdag 24 mei is een deel van de Ruigenhoekse polder volledig afgesloten. (Zie het rood gearceerde gedeelte op de plattegrond.) Ook enkele fietspaden die de Ruigenhoekse polder doorkruizen zijn in die periode niet beschikbaar. Voor deze afsluitingen wordt een omleiding ingesteld. Voor uw en onze veiligheid vragen we u deze omleidingsroutes te volgen en het afgesloten deel niet te betreden. (Zie de omleidingsroute op de plattegrond).

 

  • Op zaterdag 21 mei, wanneer het Soenda festival plaatsvindt, zijn ook een aantal gebieden zoals de parkeerplaatsen aan de oostkant van het terrein en het pad aan de zuidkant van het festivalterrein minder goed bereikbaar. (Zie het blauw gearceerde gedeelte op de plattegrond.)

Om de bezoekersstromen op de showdag, de dag dat het Soenda festival plaatsvindt, veilig te laten verlopen zijn er een aantal verkeersmaatregelen genomen. Deze verkeersmaatregelen staan hieronder en worden weergegeven op plattegrond twee.

 

  • Op zaterdag 21 mei zal van 10.00 – 01.00 uur de Bastionweg vanaf de Voordorpsedijk richting de afrit N230 afgesloten zijn. Rijden vanaf de afrit N230 richting de Voordorpsedijk is wel mogelijk (zie rode lijn op de bijgevoegde kaart).

 

  • Op zaterdag 21 mei zal van 10.00 – 01.00 uur de Sint Anthoniedijk, Kanonsdijk, Ruigenhoeksedijk en de Groenedijk alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer (zie paarse lijn op de bijgevoegde kaart).

 

  • Op zaterdag 21 mei zal van 22.00 – 01.00 uur de Bastionweg vanaf de afrit N230 richting de Koning Wilhelminaweg, de Koningin Wilhelminaweg van de Bastionweg tot de Groenekanseweg en de Gageldijk vanaf de Bastionweg tot aan de Sint Anthoniedijk in beide richtingen afgesloten zijn (zie gele lijn op de bijgevoegde kaart).

 

  • Op zaterdag 21 mei van 10.00 – 01.00 uur kunnen bezoekers die van de Koningin Wilhelminalaan richting het Soenda festival fietsen of andersom, geen gebruik maken van de Gageldijk tussen de Koningin Wilhelminalaan en het Robert Kochplein. Fietsers kunnen omfietsen via het fietspad ten oosten van de Bastionweg en het Robert Kochplein om de fietsenstalling te bereiken (zie groene lijn op de bijgevoegde kaart).

 

Op de website www.soenda.net/buurtbewoners is meer en uitgebreidere informatie te vinden over het Soenda festival. Op onze buurtbewonerspagina wordt o.a. extra informatie gegeven over geluid, flora & fauna, duurzaamheid, afsluitingen en bezoekersstromen.

 

In geval van vragen en/of overlast m.b.t. het evenement kunt u contact opnemen per email of telefoon:

 

Heeft u een dringende vraag tijdens het evenement, contact ons dan s.v.p. telefonisch.

 

Met vriendelijke groet,

Soenda Festival