17-07-2021

Zaterdag 17 juli 2021

Ivm het hoog water in de rivier de Lek worden de recreatieterreinen van Recreatieschap Stichtse Groenlanden in de uiterwaarden van de Lek afgesloten.

Het is niet langer veilig om het terrein te betreden, door het hoogwater zijn greppels, hekken, afzetpalen en andere grenzen niet meer zichtbaar zijn. Bovendien wordt de bodem in het terrein door al het water zacht waardoor auto’s verzakt kunnen raken.

Bij de terreinen ’t Waal Oost en ’t Waal West zijn inmiddels de toiletunits verwijdert vanwege het hoogwater.

Het terreinen Heulse waard(verboden te zwemmen) en Honswijkerplas (met groot zwemstrand) zijn nog open mét toiletvoorziening. Afhankelijk van de waterstijging zullendeze terreinen in de loop van komende week ook gesloten worden.