29-07-2021

Vrijdag 30 juli 2021

Het hoogwater in de rivier de Lek heeft de afgelopen week voor een bijzondere situatie gezorgd. Grote delen van de recreatieterreinen  ’t Waal Oost en ’t Waal West zijn ondergelopen, een situatie die zich normaal gesproken alleen in het winterseizoen voordoet.  De toiletunits waren uit voorzorg op 17 juli uit deze terreinen verwijderd.

Inmiddels is het water in de Lek zover gezakt dat de toiletunits vrijdag 30 juli weer teruggeplaatst kunnen worden. De waterstand is echter nog hoog in de rivier, de terreinen kunnen niet goed opdrogen, de bodem is nog verzadigd met water en daardoor nat en zwak.

Het terrein ’t Waal West wordt vanwege de zachte bodem nog niet opengesteld. Men kan beperkt parkeren op de afrit en wandelen over de droge delen. De trailerhelling is nog niet bereikbaar.

Het terrein ’t Waal Oost wordt beperkt opgesteld, de hoofdweg en parkeerplaatsen zijn bereikbaar, het zg. dagcampingveld is nog afgesloten.

Zodra de waterstand in de Lek verder daalt en de terreinen voldoende droog zijn worden de terreinen weer (verder) opengesteld.