29-08-2019

Bij de Hollandse Kade nabij Kamerik (Ir.Enschedeweg) gaat het waterschap HDSR de komende maanden werkzaamheden uitvoeren. Direct naast de Hollandse Kade wordt een nieuwe hoofdwatergang aangelegd voor extra wateraanvoer naar de polders Gerverscop en Teckop-Zuid. Tevens wordt er een brug aangelegd in de Hollandse Kade waar de nieuwe hoofdwatergang en de kade elkaar kruisen.
Tijdens de aanleg van de brug zal het zuidelijke deel van de Hollandse Kade worden afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is van kracht vanaf 18 september t/m 8 oktober 2019. Met gele borden wordt de omleidingsroute aangegeven.
De Graaf Floris V wandelroute (LAW en NS route) naar Geverscop blijft wel bereikbaar.

» Meer informatie