07-06-2019

*Update*

Na een kleine week intensief (soms tot 22.30) werken hebben we de terreinen weer kunnen openen. De linten en mededelingen zijn weer verwijderd en terreinen zijn weer veilig.
Er ligt nog wel veel opruimwerk van de takken en stammen. Dit zal in de loop van de week gebeuren.
Hierna kan de wegenbouwer de schade aan de weg herstellen op de Boterwal en Veenkade.
Helaas zijn we ook fraaie eiken en abelen kwijt geraakt.


Naar aanleiding van de storm van de afgelopen woensdag zijn er een aantal terreinen afgesloten vanwege de veiligheid. Er zijn veel bomen met takbreuk en daardoor gevaar voor vallende takken.

Het betreft de volgende terreinen:

Bosdijk: de grote zonneweide/parkeerplaats hier zijn zo’n 5 grote abelen om gegaan. Verder veel takbreuk in diverse bomen.
De Geer: dit terrein bevatte ook enkele grote abelen en essen. Hier zijn 3 bomen omgewaaid en zeer veel afgerukte takken.
Boterwal: aan de Bosdijk-zijde is 1 zwarte zware populier omgewaaid. De overige 4 populieren hebben veel gevaarlijke takbreuk.
Veenkade: hier was het hele fietspad gestremd door vele populieren die omgewaaid zijn.

We adviseren u om alert te zijn op onveilige situaties. Het recreatieschap is alle schade aan het inventariseren en zorgen dat alle vaargangen en terreinen weer veilig zijn.