16-06-2021

Op het perceel van het Plassenschap Loosdrecht e.o. BKL F 1321 gelegen in de Noordelijke Kievitsbuurt zijn twee kajuitzeilboten aangetroffen. Omdat het ligplaats innemen met een onbemande boot op deze locatie niet is toegestaan zijn de boten door Plassenschap Loosdrecht e.o. van deze locatie verwijderd.

De Wrakkenwet

Tot vaststelling van bepalingen omtrent de opruiming van vaartuigen en andere voorwerpen, in openbare wateren gestrand, gezonken of aan den grond geraakt of in waterkeringen of andere waterstaatswerken vastgeraakt, hanteert het Plassenschap in deze de Wrakkenwet.

In deze wet is het volgende bepaald:

 1. De beheerder kan uit openbare wateren vaartuigen en andere voorwerpen die zijn gestrand of gezonken opruimen zonder door belanghebbenden van het opgeruimde voorwerp
  aansprakelijk te worden gesteld voor aan hen toegebrachte schade.
 2. Van het besluit tot opruiming wordt mededeling gedaan (op het vaartuig, aan de schipper of andere belanghebbenden).
 3. In geval onverwijlde spoed onmiddellijke opruiming noodzakelijk maakt wordt de kennisgeving zo spoedig mogelijk gedaan met vermelding van de redenen van de onverwijlde opruiming.
 4. Na deze mededeling is het verboden om het vaartuig of voorwerpen daarvan te verwijderen zonder toestemming van de beheerder (op straffe van een geldboete).
 5. Het verbod vervalt na betaling van de door de beheerder gemaakte kosten van de opruiming (mededeling, markering, verlichting, vervoer, bewaking).
 6. 2 x 24 uur voor de daadwerkelijke opruiming wordt dit vermeld in de krant, in geval van spoed volgt de kennisgeving na de opruiming.
 7. Belanghebbenden kunnen hun vaartuig of andere geborgen voorwerpen, na betaling van de gemaakte kosten, terugkrijgen. Blijft betaling binnen een gestelde termijn achterwege kan de beheerder het geborgene verkopen.
 8. Zonder belanghebbenden kan de beheerder het geborgene verkopen.
 9. Als de kosten niet te verhalen zijn of niet door verkoop gedekt worden zijn de (overige) kosten voor de beheerder.

De eigenaars/schippers van de boten kunnen zich op grond van de Wrakkenwet uiterlijk 18 juni 2021 melden via »info@recreatiemiddennederland.nl om de boten, na betaling van de gemaakte kosten, terug te krijgen. Zonder belanghebbenden worden de boten verkocht of vernietigd.