30-04-2020

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor zijn de plassen niet optimaal bevaarbaar en is het water troebel door zwevend slib. Ook hebben waterplanten weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren.

Daarom werkt de provincie Noord-Holland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht al een tijd aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’. Het project maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen. Hier heeft Plassenschap Loosdrecht e.o. zich samen met 20 partners verenigd om – door meerdere projecten – samen een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen. Een gebied waar het prettig wonen en recreëren is, met ruimte voor de natuur.

Kijk voor meer informatie op de pagina van »de Oostelijke Vechtplassen.

Het plan voor de uitvoering van de eerste fase van het project is nu definitief vastgesteld door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en gaat de uitvoerende fase in.

Om te laten zien wat het baggeren precies inhoudt en welke werkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd, hebben de partners een video gemaakt over de aanpak vanaf 2022.

Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Werkzaamheden

Voordat in 2022 concreet wordt begonnen met het baggeren van de eerste tot en met de vijfde Plas en delen van de Oostelijke en Westelijke Drecht, zitten de partners niet stil. Zo is Waternet namens het waterschap al begonnen met de defosfatering. Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden gaande, zoals aanvullende ecologische onderzoeken en de voorbereiding van het depot Egelshoek. Daarnaast treffen we in 2021 voorbereidingen voor de oprichting van een zogenaamde overslaglocatie nabij de Strook en de aanleg van leidingen naar het depot. Bezoek voor meer informatie de projectwebsite.

Verkenning Stille Plas en Vuntus

Door op verschillende knelpunten te baggeren in de Vuntus en Stille Plas verbetert de bevaarbaarheid, recreatie en waterkwaliteit. Deze wens spraken ook de omgeving uit tijdens verschillende integratiesessies in 2019. In de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen is vastgesteld dat de haalbaarheid en wenselijkheid van het gedeeltelijk baggeren van de 2 plassen samen met belanghebbenden uit het gebied verder wordt onderzocht.