Pyramide van Austerlitz

Wandelroute
Lengte: 3 km
Start: routepunt Pyramide van Austerlitz
Route: rood op de wandelpaaltjes

Wandelaars en fietsers kunnen hun hart ophalen in het mooie bos- en heidegebied in de regio Austerlitz en het Landgoed Den Treek-Henschoten. De wandel- en fietsroutes starten bij vijf routepunten. De Pyramide van Austerlitz vormt één van deze routepunten.

Het dorp Austerlitz ligt midden in de bossen, centraal op de Utrechtse Heuvelrug (die hier ongeveer 50m hoog is). Ooit vormde deze locatie de legerplaats voor vele Frans-Bataafse soldaten. De Pyramide van Austerlitz is een nog zichtbaar overblijfsel uit deze Franse tijd. De Pyramide van Austerlitz is gelegen op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Het monument stamt uit de tijd van Napoleon van begin 1800. In 1804 liet generaal Marmont de piramide bouwen door het Frans-Bataafse leger, als eerbetoon aan zijn vriend en voorbeeld Napoleon Bonaparte. Geïnspireerd door diens veldtocht naar Egypte, koos Marmont voor een piramide, bekroond met een obelisk. Deze obelisk was van hout en raakte snel in verval. Napoleons broer Lodewijk Napoleon, in die tijd koning van Holland, gaf het monument de naam “Pyramide van Austerlitz” naar de veldslag in het huidige Tsjechië. In 1894 werd een nieuwe obelisk gebouwd van steen, maar de pyramide zelf werd nauwelijks hersteld.

Het Frans-Bataafse legerkamp bestond uit brede, kaarsrecht straten met tenten en houten barakken. Vele ambachtslieden en handelslieden vestigden zich in of rond het kamp. Een voorbeeld hiervan is het huis Wallenberg, dat gebouwd is door een leverancier van het leger. Drinkwater werd aangevoerd uit meer dan 30 meter diep uitgegraven waterputten. Minstens zo moeizaam verliep het aanleveren van brandhout, levensmiddelen, kanonnen en andere uitrustingstukken. Deze werden vervoerd met paard en wagen, over de mulle zandwegen.
Alleen de contouren van het legerkamp zijn nog in de huidige topografie te herkennen.

Na de Franse tijd is het toen nog open en woest landschap veranderd in landbouwgrond, of ingeplant met bomen. Zo werd het Noordhout, dat geheel gekapt was om het legerkamp van brandhout te kunnen voorzien, omgetoverd van zandverstuiving in een nieuw bosgebied. De panelen op het Dorpsplein in Austerlitz en bij de Pyramide geven u meer informatie over het landschap en de cultuurhistorie.

» Grote kaart
» Knooppuntenplanner