Achterbosroute

Kano en fluisterbootroute
Lengte: 8 of 11 km
Start: Zeilschool Vinkeveense Plassen

Deze route sluit aan op de Vinkeveense Plassenroute en brengt u door het dorp Vinkeveen. Kanoërs kunnen de route verlengen naar 11 km en achter de legakkers langs varen.

De Venen
De Venen bestaat uit polders, doorkruist door rustig stromende rivieren de plassen en historische dorpen met elkaar verbinden. Het gebied ligt op steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht en wordt gekenmerkt door rust, ruimte en groen. De Venen is een waterrijk gebied en bevat dus veel mogelijkheden voor watersport. Recreanten die er met de kano of met de fluisterboot op uitgaan, voelen zich meteen één met de natuur.

De Venen was tot het begin van de vorige eeuw een geïsoleerd en weinig bekend gebied. Het gebied was enkel toegankelijk via een aantal waterwegen. Deze waterwegen omsloten in een cirkel een hoger gelegen kom, die zo goed beschermd werd tegen het oprukkende zeewater. In het drassige moerasgebied zorgde de weelderige plantengroei, in een eeuwenlang proces van groeien en afsterven, voor een dikke veenlaag. Het veen leverde turf van goede kwaliteit. De turf werd opgebaggerd, gedroogd, gestoken en afgevoerd langs lange sloten tussen de smalle stroken veen die men liet staan. Zo ontstonden trekgaten en legakkers.

Door de voortdurende ontwatering via sloten, dammen, schotten en sluisjes klonk het veenland in en kwam lager te liggen. Steeds meer bouwland verdween in de golven, zo ontstonden uitgestrekte veenplassen. Met uitzondering van de Vinkeveense Plassen zijn deze plassen ingepolderd en drooggemalen. De veenrivieren liggen vaak hoger dan het ingeklonken land. In 1977 werd het vervenen verboden. De kavelstructuur, het (water)wegenpatroon en de dorpen van vroeger zijn voor een belangrijk deel bewaard gebleven. De Venen is een divers gebied, met afwisselend moerasgebied, legakkers en polder geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik. 

Het gebied heeft een grote aantrekkingskracht op natuurliefhebbers en rustzoekers. De diverse routes leiden u langs bijzondere natuurgebieden en langs oude dorpskernen.    

» Grote kaart